Termin XXVII sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.01.2022 roku /poniedziałek/ o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędą się obrady XXVII sesji Rady Gminy.

W związku z obowiązującym na obszarze całego kraju stanem pandemii COVID-19 zwracam się z prośbą aby obrady sesji odbyły się bez udziału mieszkańców.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. ,, Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne   i mieszkańców Gminy Rutki”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Rutki na 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rutki.
 10. Zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski