Termin XVIII sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 grudnia 2020 roku /czwartek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy.

W związku z obowiązującym na obszarze całego kraju stanem pandemii COVID-19 zwracam się z prośbą aby obrady sesji odbyły się bez udziału mieszkańców.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  7. Zapytania i interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski