Aktualności

Projekt zdalna Szkoła +

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Więcej „Projekt zdalna Szkoła +”

Więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie”.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie”.

Więcej „Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie”.”

Więcej o: Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

W dniu 19.06.2020 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach Pani Anna Trypuć zorganizowała spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym z terenu Gminy Rutki.  W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Rutki Pan Dariusz Sławomir Modzelewski, nowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rutkach Pani Anna Wądołowska, Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Rutkach Pan Krzysztof Brzozowski. Więcej „Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych”