Aktualności

Więcej o: Praca zdalna w Urzędzie Gminy Rutki

Praca zdalna w Urzędzie Gminy Rutki

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie zmieniające Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1931).        Zgodnie z dodanym przez rozporządzenie § 24a kierownicy wszystkich urzędów administracji publicznej polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej w okresie od 3 listopada do 4 grudnia. Ma to związek z sytuacją epidemiczną na terenie kraju i ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią się do zahamowania rozwoju epidemii COVID-19. Więcej “Praca zdalna w Urzędzie Gminy Rutki”

Więcej o: Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju

Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku. Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników. Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju. Więcej “Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju”

Więcej o: Działalność prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego  w Białymstoku w 2020 roku

Działalność prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku w 2020 roku

Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku systematycznie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym i rolniczym chorobom zawodowym. Jak co roku Kasa wykorzystuje różne formy działań – pogadanki, szkolenia, konkursy, przeglądy gospodarstw i prac polowych, czy też pokazy bezpiecznej pracy. Więcej “Działalność prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku w 2020 roku”

Więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Rutki projektu uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Rutki projektu uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021

Więcej “Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Rutki projektu uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021”