Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając

we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasieepidemii może być trudno uzyskać pomoc,przygotujosobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść. Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Nie jesteś winna/yprzemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

  1. Obserwuj zachowaniaosoby agresywnej:To ważne, żeby wiedzieć jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, dzieci.Jeśli awantury, krzyki nasilają się, jeśli coraz częściej słyszysz groźby pod swoim adresem, jeśli doświadczasz przemocy fizycznej np. szarpania, popychania, bicia, czy też zmuszania do seksu –to są sygnały, że przemoc się nasila i narasta.

2.Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo:Powiedz dzieciom, gdzie mogą szukać pomocy:•np. że mogą pukać do zaprzyjaźnionej sąsiada/ki, •naucz je numeru alarmowego, •porozmawiaj z nimi, że nie są one winne przemocy i kłótni, •ustalcie, gdzie znajduje się klucz do domu, jak otworzyć drzwi wejściowe, gdyby coś się stało,•upewnij się, że znają adres mieszkania, gdyby musiały wzywać służby.

3.Bezpieczne miejsce:Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie.Ważne, by nie znajdowały się tam żadne niebezpieczne narzędzia. Unikaj kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty. Na Mapie Przeciw przemocowej znajdziesz lokalneorganizacjęi instytucje, które pomagają osobom doświadczającym przemocy.Jeśli nie znalazłaś na niej placówki w swojej okolicy, zadzwoń do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia telefony znajdziesztutajlub lokalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Skontaktuj się z nimi, zapytaj jak mogą Ci pomóc.

Możesz także skorzystać zcałodobowej infolinii:

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie “NiebieskaLinia” 800120002 (czynny przez całą dobę)

4.Bądź przygotowany/a do ucieczki: Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj ją pod ręką, tak żeby w każdej chwili móc ją zabrać.Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:✓Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty✓Leki✓Telefon✓Pieniądze/ karta płatnicza✓Ładowarka✓Numery ważnychtelefonów✓Klucze do domu✓Obdukcje lekarskie(jeśli masz)✓Numery kont bankowych (zapisane)✓ Bieliznana zmianę✓Szczoteczkado zębów✓Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii:maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu)

5.W sytuacji zagrożenia: Nie uciekaj do dzieci! One także są  zagrożone.Jeśli nie masz możliwości ucieczki, schowaj się w rogu pokoju. Skul się, osłaniając rękoma twarz i głowę. Postaraj się zawsze mieć przy sobie telefonz naładowaną bateriąWzywaj pomocy: 997, 112 w telefonie komórkowym numer alarmowy zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógłwybrać go jednym klawiszem. Poza telefonem policji wartomieć także pod ręką numery telefonu pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz numer telefonu do schroniska, gdzie możeszuzyskać pomoc i wsparcie.Jeśli musisz wzywać pomoc w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej, zastanów się, czy zamiast wołania o pomoc nie krzyczeć PALI SIĘ!–co może okazać się skuteczniejsze. Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a się boisz o swoje życie i zdrowie,domagaj się, aby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać pomoc.Pamiętaj, że mimo stanu epidemii służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej!

Przemoc ze stronypartneralub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszaćTwoich praw. Prawo jest po to, aby Cię chronić-zgłaszajorganom ścigania każdy akt przemocy i domagajsię ukarania sprawcy.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Pomocne numery telefonu:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “NIEBIESKA LINIA” 800 12 00 02, numer czynny całą dobę
  • Centrum Praw Kobiet Telefon interwencyjny 600 070717czynny całą dobęPomoc prawna i psychologiczna (22) 621 35 37 czynny 10:00-16:00
  • Fundacja Feminoteka 888 88 33 88, pon-pt 8:00-20:00
  • Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny codziennie 12:00 -18:00
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę116111czynny całą dobę

 

Uchwałą Nr 30/VII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 11 kwietnia 2011 roku został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rutki na lata 2011 – 2020.

Założeniem Programu jest udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływanie na sprawców przemocy, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy  w rodzinie, w oparciu o cele szczegółowe:

  • Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Rutki,
  • Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na terenie gminy  został powołany Gminy Zespół Interdyscyplinarny, którego koordynatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Rutki tworzą następujące podmioty:

1)  Ośrodek Pomocy Społecznej

2) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Policja,

4) Oświata,

5) Ochrona zdrowia,

6) Kuratorzy,

7) Ochotnicza Straż Pożarna (organizacja pozarządowa),

8) Parafia Rzymskokatolicka w Rutkach

Działania Zespołu zmierzają do udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu, poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów.

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Formy przemocy

  • przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
  • przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,
  • przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,  
  • inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Jeśli czujesz, że bezpieczeństwo twoje albo twoich bliskich jest zagrożone – nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij policję. 

Pod jaki numer dzwonisz

  • 112– ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych – policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,
  • 997– numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki. 

Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę.

Na terenie Gminy Rutki możesz skorzystać z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach
tel. 862763179

Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję, osrodka pomocy społecznej  możesz skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w twojej sytuacji.