Informacja dotycząca zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rutkach dla Obwodu Głosowania – Rutki-Kossaki, Rutki Nowiny została przeniesiona z Urzędzu Stanu Cywilnego w Rutkach do Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach ul. 11 Listopada 7A 18-312 Rutki-Kossaki.

 

Wójt Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski