Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach i Szkoły Podstawowej w Kołomyi w roku szkolnym 2022/2023

Data ogłoszenia 2022-07-01
Tytuł Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach i Szkoły Podstawowej w Kołomyi w roku szkolnym 2022/2023
Typ Zamówienia Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: ustawa Pzp
NR ogłoszenia 2022/BZP 00233370/01
Kategoria Usługi
Status Postępowania w trakcie
Termin składania ofert 2022-07-08 do godz. 10:00

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ff7eef98-21d5-4e32-9232-ec01c3b22c65