Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach (CKNONW) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dane teleadresowe:

adres: ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki

telefon/fax: 862701135

Opiekun/trener: Paweł Dębnicki

e-mail: pdebnicki@gminarutki.pl

Dni i godziny Otwarcia:

Dzień Godzina
poniedziałek 15:30-19:30
wtorek 15:30-19:30
środa 15:30-19:30
czwartek 15:30-19:30
piątek 15:30-19:30
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

 

Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach w skrócie

Geneza, czyli od czego sie zaczeło?

Projekt „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Pomysł zrealizowania projektu umożliwiającego kształcenie zdalne zrodził sie dzięki pozytywnym doświadczeniom z wcześniejszej współpracy miedzy partnerami Konsorcjum. Projekt jest przedsięwzięciem nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jego realizacja jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Należy również podkreślić, ze realizacja Projektu nie byłaby możliwa bez zdecydowanego wsparcia Miasta Zielona Góra.

Konsorcjum Projektu

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze – lider, 4system Polska, ECORYS Polska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo specjalizują się w różnych dziedzinach: edukacji osób dorosłych, kształceniu zdalnym, poradnictwie zawodowym, oraz edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przez co uzupełniają się, tworząc projekt „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” najwyżej oceniony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przyznane dofinansowanie umożliwiło rozpoczęcie realizacji Projektu.

Założenia Projektu

Głównym celem Projektu jest promowanie idei kształcenia przez cale życie poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych dostępnych w Centrach. Z założenia Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę. W ramach Projektu powstało 379 ośrodków, które zostały połączone w siec kształcenia na odległość. Centra rozpoczęły swoja działalność szkoleniową w lutym 2008 roku. Każde Centrum zostało wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, komplet mebli biurowych oraz niezbędny sprzęt służący do obsługi Centrum, taki jak telefax, drukarkę itp. Ponadto to, co nas wyróżnia to sprzęt wraz z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych. Pomyślano również o osobach interesujących się grafiką komputerowa wyposażając Centrum w sprzęt z oprogramowaniem graficznym. Przez cały okres Projektu był do dyspozycji uczestników doradca zawodowy.

Gdzie powstaną Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach?

Lokalizacja Centrów została wybrana na podstawie ustalonych kryteriów – pod uwagę brane były dane zamieszczone w ankiecie, które wypełniały gminy starające się o lokalizacje CKNONW na swoim terenie. Ponadto o uczestnictwie w Projekcie decydowały przesłane deklaracje oraz rekomendacje. W ankietach pytano m.in. o warunki lokalowe, o możliwości gminy w wypromowaniu Centrum jako ośrodka, w którym można bezpłatnie ukończyć różnego rodzaju kursy, a także o stopień przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ważne aspekty Projektu – niepełnosprawni

Ważnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez fachowe wsparcie merytoryczne i udostępnienie narzędzi do nauki. Centra będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pomagające w obsłudze komputerów. W każdym Centrum jest zatrudniony opiekun, który został specjalnie przeszkolony w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi użytkownikami Centrów. Dzięki temu szkoleniu opiekunowie będą mogli służyć niepełnosprawnym klientom wszechstronną pomocą, obejmującą m.in. pomoc w optymalnym wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia pracowni komputerowych i doradztwo zawodowe uwzględniające specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych. Kładziemy nacisk, aby Centra, były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ważne aspekty Projektu – poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe będzie stanowiło istotny element w funkcjonowaniu każdego Centrum. Będą one wyposażone w specjalny pakiet narzędzi i produktów niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego człowieka i umiejętności planowania dalszej edukacji. Pozwolą one na wdrożenie i realizowanie w Centrach nowoczesnej metody tworzenia Indywidualnych Planów Działania. Mieszkańcy wsi będą wspierani przez doświadczonych doradców zawodowych. Każdy zainteresowany będzie mógł zadzwonić pod bezpłatny numer Infolinii 0800 800 005 i zasięgnąć rady specjalisty przy wyborze odpowiedniego kursu, pod kątem analizy umiejętności i potrzeby kursanta. Ponadto dzwoniąc na infolinie uczestnicy kursów uzyskają pomoc w napisaniu CV, listu motywacyjnego, dowiedzą się jakie są niezbędne kwalifikacje i wymagania na poszczególne stanowiska pracy, a także jak i gdzie szukają wolnych wakatów. Istotne z punktu widzenia kompleksowości wsparcia uczestników będą również informacje na temat istniejących w Polsce instytucji świadczących usługi informacji i poradnictwa zawodowego.

Ważne aspekty Projektu – oferta szkoleniowa

W Centrach dostępne będą szkolenia o różnorodnej tematyce – m.in. prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, poprzez szkolenia zawodowe, np. dla przyszłych telemarketerów, asystentów bankowości, księgowych, handlowców, opiekunów osób starszych, organizatorów agrobiznesu, pracowników administracyjnych. Dostępne będą również szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz grafiki komputerowej, a także dwa kursy językowe. Dodatkowo kursu z przedmiotów, takich jak: język polski, matematyka, chemia, fizyka, geografia, biologia, historia. Szczegółowy spis szkoleń dostępny na stronie www.eduakcjaonline.pl

Kto może uczestniczyć w szkoleniach?

Do udziału w szkoleniach zachęcamy mieszkańców całej Polski. Informacje na temat lokalizacji Centrum dostępne są na stronie internetowej Projektu www.edukacjaonline.pl lub pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 800 005. Ponadto, aby umożliwić bezpośredni kontakt z realizatorami Projektu zostały powołane Regionalne Biura Projektu. Ta rola została powierzona szesnastu regionalnym ekspertom, którzy pełnią funkcje łącznika z Głównym Biurem Projektu, znajdującym się w siedzibie CKUiP w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy od 1 lutego 2008 roku do odwiedzania Centrów i uczestniczenia w kursach. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. Wszystkich chętnych zapraszamy również do uczestnictwa w szesnastu ogólnopolskich konferencjach w całej Polsce. Terminy i daty dostępne są stronie internetowej projektu http://wwww.edukacjaonline.pl

Ważne aspekty Projektu – nowoczesne technologie

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach to przede wszystkim bogata oferta szkoleniowa, dostępna dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod nauczania. Kursanci szkolić się będą za pomocą techniki e-learning pozwalającej na pełne wykorzystanie możliwości multimedialnych udostępnianego w Centrach sprzętu komputerowego. Dzięki zastosowaniu technik nauczania zdalnego, każdy uczący się może indywidualnie kształtować swój plan nauki, w zależności od potrzeb i możliwości. Wykorzystanie szerokiego potencjału dydaktycznego, jaki niesie ze sobą e-learning, tj. przede wszystkim niewerbalna prezentacje materiału, zastosowanie multimediów i interakcji, czyni naukę efektywniejszą i przyjemniejszą niezależnie od wieku czy posiadanych umiejętności.

Wykaz kursów edukacyjnych oferowanych w Centrum:

 1. Język polski.
 2. Matematyka.
 3. Historia.
 4. Chemia.
 5. Fizyka.
 6. Geografia.
 7. Biologia.
 8. Język obcy I.
 9. Język obcy II.
 10. Opiekun osób starszych.
 11. Podstawy technik komputerowych.
 12. Użytkowanie komputerów.
 13. Przetwarzanie tekstów.
 14. Arkusze kalkulacyjne.
 15. Bazy danych.
 16. Grafika menadżerska i prezentacyjna.
 17. Usługi w sieciach informatycznych.
 18. Opiekunka dziecięca domowa.
 19. Administracja systemami komputerowymi.
 20. Agent ubezpieczeniowy.
 21. Asystent bankowości.
 22. Broker ubezpieczeniowy.
 23. Grafik komputerowy.
 24. Handlowiec.
 25. Księgowość.
 26. Organizator agrobiznesu.
 27. Pracownik administracyjny.
 28. BHP.
 29. Zarządzanie kadrami.
 30. Ocena pracownika.
 31. Planowanie potrzeb.
 32. System motywacyjny.
 33. Rekrutacja.
 34. Ścieżki kariery.
 35. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 36. Ochrona danych osobowych.
 37. Prawo zamówień publicznych.
 38. Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning.
 39. Przedstawiciel handlowy.
 40. Sprzedawca.
 41. Telemarketer.
 42. Zarządzanie projektami.
 43. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych.
 44. Zawody przyszłości – nowe formy zatrudnienia.
 45. Jak zdobyć i utrzymać pracę.
 46. Kariera – decyduję, planuję, działam.
 47. Zostań e-pr@cownikiem.
 48. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja.
 49. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu.
 50. A może samozatrudnienie?
 51. Stacjonarne warsztaty z robotyki.
 52. Stacjonarny kurs programowania Scratch.