Więcej o: Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki

Wójt Gminy Rutki ogłasza  konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy Rutki; Więcej „Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rutki nr 9/2019 z dnia 6 września 2019 r.

Wójt Gminy Rutki podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204, 2348 z 2019 r, poz. 270, 492, 801) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rutki przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Więcej „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”