Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki”

Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki”

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 28.09.2022 r. wydałem decyzję znak: RG.6733.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Więcej „Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki””

Więcej o: Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Jesteś po wypadku?  Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Więcej „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Więcej o: Dożynki Parafialne w Rutkach

Dożynki Parafialne w Rutkach

W niedzielę 18 września 2022 r. odbyły się Dożynki Parafialne zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Polne Kwiaty”.
Święto dożynkowe w Rutkach rozpoczęło się o godz. 12.00 Eucharystią w Kościele p.w. św. Anny, a słowo Boże i świadectwo wiary wobec Krzyża skierował Dziekan dekanatu Grajewskiego Ks. Dariusz Łapiński. Więcej „Dożynki Parafialne w Rutkach”

Więcej o: Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Rutki projektu uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023. Więcej „Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023”

Więcej o: Składki na ubezpieczenie w IV kwartale 2022 r.

Składki na ubezpieczenie w IV kwartale 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia 2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł. Więcej „Składki na ubezpieczenie w IV kwartale 2022 r.”