Więcej o: Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach

Drodzy czytelnicy!

Informujemy, że w dniu 17.07.2020 r. (piątek) nasza Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach, będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy serdecznie w inne dni pracujące!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Rutki

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 11 ust. 1, 2, 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zmianami) :

Więcej “Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Rutki”