Więcej o: Informacja dotycząca utrzymania urządzeń wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r

Informacja dotycząca utrzymania urządzeń wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. W tym miejscu należy wskazać, iż zachowanie właściwych stosunków wodnych ma istotne znaczenie dla użytków rolnych, które są podstawowym źródłem pasz w gospodarstwach specjalizujących się produkcją mleczną. Więcej “Informacja dotycząca utrzymania urządzeń wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r”