Więcej o: Akademia Kompetencji Cyfrowych

Akademia Kompetencji Cyfrowych

Z przyjemnością informujemy Państwa o rozpoczęciu na terenie Gminy Rutki realizacji projektu pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rutki”. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych (w celach zawodowych, edukacyjnych i innych).

Więcej “Akademia Kompetencji Cyfrowych”

Więcej o: Platforma Żywnościowa

Platforma Żywnościowa

Platforma Żywnościowa jest to projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). To oznacza, że jest to projekt istotny dla rozwoju Polski Więcej “Platforma Żywnościowa”

Więcej o: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2020r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2020r.

Działając na podstawie  art. 11a ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Rutki  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje społeczne, których statutowym celem  działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, Więcej “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2020r.”