Więcej o: Informacja dotycząca utrzymania urządzeń wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r

Informacja dotycząca utrzymania urządzeń wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. W tym miejscu należy wskazać, iż zachowanie właściwych stosunków wodnych ma istotne znaczenie dla użytków rolnych, które są podstawowym źródłem pasz w gospodarstwach specjalizujących się produkcją mleczną. Więcej “Informacja dotycząca utrzymania urządzeń wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r”

Więcej o: Gwarancja spłaty kredytu  z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych). Więcej “Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania”