Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – Przebudowa drogi w miejscowości Dębniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – Przebudowa drogi w miejscowości Dębniki

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 11.05.2022 r. wydałem decyzję znak: RG.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Więcej „Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – Przebudowa drogi w miejscowości Dębniki”