Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0225086
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Lata 2010-2014

 

Lp.

 

Opis inwestycji

Okres realizacji

Wydatkowano

w zł

 

w tym:

 

Środki własne
w zł

Środki UE/dotacje
w zł

1.

Budowa kącików ekologicznych w miejscowościach Rutki-Kossaki, Grądy-Woniecko, Dębniki

2011 r.

253368,95

 0,00

 253368,95

2.

Rozbudowa budynku OSP Kołomyjka

2011 r.

13244,00

13244,00

 0,00

3.

Dofinansowanie budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze

2011 r.

543099,00

 543099,00

 0,00

4.

Remont dróg tj. asfaltowanie drogi wsi Rutki-Jatki wraz z zakupem gruntu na poszerzenie oraz asfaltowanie drogi we wsi Mieczki

2011 r.

212223,00

 212223,00

 0,00

5.

Remont dachu w OSP Kalinówka -Basie

2011 r.

32815,00

 32815,00

0,00 

6.

Remont łazienek w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach

2011 r.

96063,00

 96063,00

0,00 

7.

Remont oczyszczalni ścieków w Grądach-Woniecko

2011 r.

40000,00

 40000,00

0,00 

8.

Zakup przystanku w Grądach-Woniecko

2011 r.

5082,00

 5082,00

0,00 

9.

Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Rutki

2011 r.

16968,00

 16968,00

 0,00

10.

Remont świetlic wiejskich we wsiach Rutki-Kossaki i Kalinówka-Basie oraz zakup wyposażenia

2012 r.

107144,00

 0,00

 107144,00

11.

Zakup przyczepy PRONAR

2012 r.

31690,00

 31690,00

 0,00

12.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Obwodowa

2012 r.

14883,00

 14883,00

 0,00

13.

Remont drogi we wsiach Szlasy-Łopienite (asfaltowanie)

2012 r.

36428,00

 36428,00

 0,00

14.

Remont drogi łączącej parking przy domu kultury z parkingiem przy kościele (asfaltowanie)

2012 r.

23160,00

23160,00

 

 0,00

15.

Remont drogi gminnej w obrębie wsi Szlasy-Lipno (asfaltowanie)

2012 r.

159272,00

 159272,00

 0,00

16.

Remont instalacji CO w budynku UG

2012 r.

13530,00

 13530,00

 0,00

17.

Wymiana pokrycia dachowego budynku po byłej szkole podstawowej w Ożarach Wielkich

2012 r.

21033,00

 21033,00

 0,00

18.

Wymiana pokrycia dachowego Świetlicy Wiejskiej w Mężeninie

2012 r.

35731,50

 35731,50

 0,00

19.

Utwardzenie placu okolicznościowego przy ul. Cmentarnej w Rutkach-Kossakach

2013 r.

475694,00

 205194,00

 270500,00

20.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Mężeninie

2013 r.

931697,00

 362327,00

 569370,00

21.

Zakup odcinka sieci wodociągowej przy ul. Sadowej w Rutkach-Kossakach

2013 r.

7458,68

 7458,68

 0,00

22.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2013 r.

25190,00

 25190,00

 0,00

23.

Zakup kociołków elektrycznych do stołówki szkolnej w Rutkach-Kossakach

2013 r.

13500,00

 13500,00

 0,00

24.

Zakup altan rekreacyjnych we wsiach Kołomyja i Górskie Ponikły-Stok

2013 r.

16639,00

 16639,00

 0,00

25.

Plac zabaw w Rutkach-Kossakach

2013 r.

42967,00

 17966,18

 24999,00

26.

Remont Urzędu Gminy

2013 r.

59753,00

 59753,00

 0,00

27.

Remont łazienek w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach

2013 r.

79765,00

 79765,00

 0,00

28.

Budowa ogrodzenia placu przy ul. Obwodowej

2013 r.

44185,00

 44185,00

 0,00

29.

Przebudowa dróg gminnych w Mężeninie

2014 r.

565007,00

 565007,00

 0,00

30.

Zakup sieci wodociągowej w Mężeninie

2014 r.

4551,00

 4551,00

 0,00

31.

Zakup wiat przystankowych we wsi Śliwowo Łopienite, Kałęczyn Walochy, Kossaki Falki, Jawory-Klepacze

2014 r.

 

 

 

32.

Zakup budynku przy ul. Rynek (były posterunek policji)

2014 r.

4000,00

 4000,00

 0,00

33.

Projekt Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego – administracja samorządowa cz. III (zakup sprzętu komputerowego, szkoleń)

2014 r.

115765,00

 

 

34.

Zakup sprzętu komputerowego do szkół i gimnazjum

2014 r.

74500,00

 74500,00

 0,00

35.

Remont drogi do Grąd-Woniecko (asfaltowanie)

2014 r.

100000,00

 

 100000,00

36.

Remont łazienek w szkołach i gimnazjum

2014 r.

98000,00

 98000,00

 0,00

37.

Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2014 r.

40775,00

 40775,00

 0,00

38.

Plac zabaw w miejscowości Kołomyja

2014 r.

13857,00

 13857,00

 0,00

39.

Zakup altan we wsiach Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno, Grądy-Woniecko

2014 r.

37734,00

 37734,00

 0,00

40.

Przebudowa i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej we wsiach Ożarki-Olszanka

2014 r.

168368,00

 0,00

 168368,00

41.

Przebudowa drogi w miejscowości Rutki-Jatki

2014 r.

215097,48

 215097,48

 0,00

42.

Przebudowa drogi we wsi Ożarki-Olszanka

2014 r.

137618,30

 137618,30

 0,00

43.

Przebudowa drogi we wsi Stare Zalesie

2014 r.

33083,56

 33083,56

 0,00

44.

Utwardzenie placu – punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2014 r.

72522,72

 72522,72

 0,00

45.

Wykonanie oświetlenia placu przy ul. Obwodowej

2014 r.

22755,00

 22755,00

 0,00

Gmina Rutki
BIP
ESP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Gminny Portal Mapowy
Baza aktów własnych
Komunikaty i ostrzeżenia
Baza firm
Zamówienia publiczne
Fotogaleria
Dziennik ustaw
Monitor polski
e-Deklaracje
Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczny i Aktywny Senior
KRUS
RPOWP
Brama na podlasie
Mam prawnika
Kącik Przedsiębiorcy
Loteria paragonowa
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
NIP: 7231629730, Regon: 450670284
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI