Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0225086
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Lata 2006-2010

 
Inwestycje w latach 2006-2010 Drogi:

Asfaltowanie dróg i ulic

w metrach
Kossaki Nadbielne1390
Dębniki1064
Rutki-Kossaki ulice: Kwiatowa, Sadowa, Ogrodowa, Przemysłowa803
Olszewo-Przyborowo280
Kałęczyn-Walochy941
Rutki-Kossaki ul. Obwodowa1486
Zambrzyce-Króle - Dobrochy1500

Wybrany - Pruszki Wielkie

908
Ożarki-Olszanka - Ożary Wielkie1530

Górskie Ponikły-Stok

455

Kalinówka-Bystry

300
Szlasy-Lipno1136
Szlasy-Mieszki125

Rutki-Kossaki ulice: Lipowa, Cmentarna, Raginisa

870
Dębniki - Olszewo-Przyborowo1265
Kalinowka-Wielobory525

Rutki-Kossaki ulice: Krótka, Młynarska, Polowa

427

Szlasy-Mieszki

340
Ożarki-Olszanka1022
Mężenin500
Kalinówka-Bystry370
Rutki Tartak-Nowy190
Modzele-Górki470

Kołomyjka - Kołomyja

955

Pruszki Wielkie - Gronostaje-Puszcza

920
Mieczki217
Kalinówka-Basie155
Ożary Wielkie175
Zambrzyce-Kapusty210

Kossaki-Falki - Kałęczyn-Walochy

1872
Kossaki-Falki165
Razem:22,6 km

 

Inne inwestycje: 
 • Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach.
 • Docieplenie budynku Urzędu Gminy.
 • Budowa przyłącza centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Gminy i Domu Kultury w Rutkach.
 • Dokończenie budowy budynku mieszkalnego z 8 lokalami mieszkalnymi przy ulicy 11 Listopada.
 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kossaki-Ostatki, Pęsy-Lipno, Nowe Zambrzyce i Jaworkach.
 • Zakup samochodu Fiat Scudo na potrzeby transportowe gminy.
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mężeninie.
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Grądach-Woniecko.
 • Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Mężeninie.
 • Docieplenie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach.
 • Inwestycje w kulturę i oświatę pozaszkolną:
 • Otwarcie i doposażenie Domu Kultury w Rutkach.
 • Otwarcie i wyposażenie Centrum Kształcenia na Odległość.
 • Remont i adaptacja budynku po byłym ośrodku zdrowia z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury oraz budowa parkingu o powierzchni 1250 m2.
 • Program Integracji Społecznej - realizowane projekty ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich:
 • Stworzenie Ośodka Wsparcia dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym z terenu Gminy Rutki.
 • Wypoczynek dzieci i młodzież „Wakacje z Panem Bogiem”.
 • Zorganizowanie obozu sportowego.
 • Stworzenie „szkółki piłkarskiej”.
 • Historia, kultura i przyroda Podlasia.
 • Warsztaty zajęciowe dla rodzin z terenu Gminy Rutki.
 • Realizacja usług psychologiczno-pedagogicznych.
 • Zorganizowanie imprezy rodzinno – integracyjnej Dzień Rodziny w ramach Dni Rutek 2008 rok.
 • Zorganizowanie imprezy rodzinno – integracyjnej Dzień Rodziny w ramach Dni Rutek 2009 rok.
 • Zorganizowanie warsztatów zajęciowych dla rodzin z terenu Gminy Rutki.
 • Zorganizowanie warsztatów muzycznych dla rodzin z terenu Gminy Rutki.
 • Zajęcia i imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Rutki pod nazwą „zawsze Razem”.
 • Prowadzenie scholi dla dzieci i młodzieży z Gminy Rutki.
 • „Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji społeczności lokalnej Gminy Rutki”.
 • Inwestycje w szkołach:
 • Utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum.
 • Wymiana okien i drzwi w budynkach szkolnych w Rutkach i Grądach-Woniecko.
 • Wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach.
 • Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko.
 • Nagłośnienie sali gimnastycznej w Rutkach.
 • Instalacja monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych w Rutkach.
 • Utworzenie i wyposażnie pracowni „Gminne Centrum Bezpieczeńtwa Ruchu Drogowego”. 
 • Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach.
 • Środki pozyskane przez Gminę Rutki w latach 2007-2010
  Nazwa inwestycji

  Źródła pozyskania środków

  Kwota dofinansowania w zł
  Przebudowa ulicy Obwodowej w RutkachEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego1.299.803
  Budowa boiska wielofunkcyjnego w RutkachMinisterstwo Sportu i Turystyki200.000

  Instalacja monitoringu wizyjnego w SP i Gimnazjum w Rutkach

  Program Rządowy „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”14.353

  Wymiana okien w SP w Grądach-Woniecko

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  20.593
  Pracownie komputerowe w SP i Gimnazjum w RutkachEuropejski Fundusz Społeczny81.221

  Remont budynku z przeznaczeniem pod Dom Kultury z parkingiem

  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich

  369.110

  Utworzenie i wyposażenie Centrum Kształcenia na Odległość

  Europejski Fundusz Społeczny

  80.000

  Docieplenie budynków szkolnych w Rutkach

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego317.759

  Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Rutkach

  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski

  110.000

  Remont kanalizacji sanitarnej w Grądach-Woniecko

  Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

  140.000

  Asfaltowanie drogi gminnejNarodowy program przebudowy dróg lo-kalnych 2008-2011105.387

  Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

  21.775

  Program Integracji Społecznej

  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

  336.508

  Realizacja programu „Nadzieja na lepsze jutro”

  Europejski Fundusz Społeczny252.253

  Pilotażowy program „Uczeń na wsi”

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych74.545
  Razem:

  3.423.307

  Gmina Rutki
  BIP
  ESP
  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
  Gminny Portal Mapowy
  Baza aktów własnych
  Komunikaty i ostrzeżenia
  Baza firm
  Zamówienia publiczne
  Fotogaleria
  Dziennik ustaw
  Monitor polski
  e-Deklaracje
  Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
  Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
  Bezpieczny i Aktywny Senior
  KRUS
  RPOWP
  Brama na podlasie
  Mam prawnika
  Kącik Przedsiębiorcy
  Loteria paragonowa
  Księga gości
  Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
  Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
  tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
  NIP: 7231629730, Regon: 450670284
  Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
  projekt i hosting: INTERmedi@
  zarządzane przez: CMS - SPI