Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0225086
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach

 

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach (CKNONW) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 Dane teleadresowe:

adres: ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki

telefon/fax: 862701135

 Opiekun/trener: Paweł Dębnicki

e-mail: cknonw@gminarutki.pl

Dni i godziny Otwarcia:

poniedziałek:    nieczynne

wtorek:             15:00-20:00

środa:               15:00-20:00

czwartek:         15:00-20:00

piątek:              15:00-20:00

sobota:             nieczynne

niedziela           nieczynne

Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach w skrócie

Geneza, czyli od czego sie zaczeło?

Projekt „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Pomysł zrealizowania projektu umożliwiającego kształcenie zdalne zrodził sie dzięki pozytywnym doświadczeniom z wcześniejszej współpracy miedzy partnerami Konsorcjum. Projekt jest przedsięwzięciem nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jego realizacja jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Należy również podkreślić, ze realizacja Projektu nie byłaby możliwa bez zdecydowanego wsparcia Miasta Zielona Góra.

Konsorcjum Projektu

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze - lider, 4system Polska, ECORYS Polska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo specjalizują  się w różnych dziedzinach: edukacji osób dorosłych, kształceniu zdalnym, poradnictwie zawodowym, oraz edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przez co uzupełniają się, tworząc projekt „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” najwyżej oceniony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przyznane dofinansowanie umożliwiło rozpoczęcie realizacji Projektu.

Założenia Projektu

Głównym celem Projektu jest promowanie idei kształcenia przez cale życie poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych dostępnych w Centrach. Z założenia Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę. W ramach Projektu powstało 379 ośrodków, które zostały połączone w siec kształcenia na odległość. Centra rozpoczęły swoja działalność szkoleniową w lutym 2008 roku. Każde Centrum zostało wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, komplet mebli biurowych oraz niezbędny sprzęt służący do obsługi Centrum, taki jak telefax, drukarkę itp. Ponadto to, co nas wyróżnia to sprzęt wraz z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych. Pomyślano również o osobach interesujących się grafiką komputerowa wyposażając Centrum w sprzęt z oprogramowaniem graficznym. Przez cały okres Projektu był do dyspozycji uczestników doradca zawodowy.

Gdzie powstaną Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach?

Lokalizacja Centrów została wybrana na podstawie ustalonych kryteriów - pod uwagę brane były dane zamieszczone w ankiecie, które wypełniały gminy starające się o lokalizacje CKNONW na swoim terenie. Ponadto o uczestnictwie w Projekcie decydowały przesłane deklaracje oraz rekomendacje. W ankietach pytano m.in. o warunki lokalowe, o możliwości gminy w wypromowaniu Centrum jako ośrodka, w którym można bezpłatnie ukończyć różnego rodzaju kursy, a także o stopień przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ważne aspekty Projektu - niepełnosprawni

Ważnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez fachowe wsparcie merytoryczne i udostępnienie narzędzi do nauki. Centra będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pomagające w obsłudze komputerów. W każdym Centrum jest zatrudniony opiekun, który został specjalnie przeszkolony w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi użytkownikami Centrów. Dzięki temu szkoleniu opiekunowie będą mogli służyć niepełnosprawnym klientom wszechstronną pomocą, obejmującą m.in. pomoc w optymalnym wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia pracowni komputerowych i doradztwo zawodowe uwzględniające specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych. Kładziemy nacisk, aby Centra, były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ważne aspekty Projektu – poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe będzie stanowiło istotny element w funkcjonowaniu każdego Centrum. Będą one wyposażone w specjalny pakiet narzędzi i produktów niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego człowieka i umiejętności planowania dalszej edukacji. Pozwolą one na wdrożenie i realizowanie w Centrach nowoczesnej metody tworzenia Indywidualnych Planów Działania. Mieszkańcy wsi będą wspierani przez doświadczonych doradców zawodowych. Każdy zainteresowany będzie mógł zadzwonić pod bezpłatny numer Infolinii 0800 800 005 i zasięgnąć rady specjalisty przy wyborze odpowiedniego kursu, pod kątem analizy umiejętności i potrzeby kursanta. Ponadto dzwoniąc na infolinie uczestnicy kursów uzyskają pomoc w napisaniu CV, listu motywacyjnego, dowiedzą się jakie są niezbędne kwalifikacje i wymagania na poszczególne stanowiska pracy, a także jak i gdzie szukają wolnych wakatów. Istotne z punktu widzenia kompleksowości wsparcia uczestników będą również informacje na temat istniejących w Polsce instytucji świadczących usługi informacji i poradnictwa zawodowego.

Ważne aspekty Projektu - oferta szkoleniowa

W Centrach dostępne będą szkolenia o różnorodnej tematyce – m.in. prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, poprzez szkolenia zawodowe, np. dla przyszłych telemarketerów, asystentów bankowości, księgowych, handlowców, opiekunów osób starszych, organizatorów agrobiznesu, pracowników administracyjnych. Dostępne będą również szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz grafiki komputerowej, a także dwa kursy językowe. Dodatkowo kursu z przedmiotów, takich jak: język polski, matematyka, chemia, fizyka, geografia, biologia, historia. Szczegółowy spis szkoleń dostępny na stronie www.eduakcjaonline.pl

Kto może uczestniczyć w szkoleniach?

Do udziału w szkoleniach zachęcamy mieszkańców całej Polski. Informacje na temat lokalizacji Centrum dostępne są na stronie internetowej Projektu www.edukacjaonline.pl lub pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 800 005. Ponadto, aby umożliwić bezpośredni kontakt z realizatorami Projektu zostały powołane Regionalne Biura Projektu. Ta rola została powierzona szesnastu regionalnym ekspertom, którzy pełnią funkcje łącznika z Głównym Biurem Projektu, znajdującym się w siedzibie CKUiP w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy od 1 lutego 2008 roku do odwiedzania Centrów i uczestniczenia w kursach. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. Wszystkich chętnych zapraszamy również do uczestnictwa w szesnastu ogólnopolskich konferencjach w całej Polsce. Terminy i daty dostępne są stronie internetowej projektu http://wwww.edukacjaonline.pl

Ważne aspekty Projektu - nowoczesne technologie

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach to przede wszystkim bogata oferta szkoleniowa, dostępna dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod nauczania. Kursanci szkolić się będą za pomocą techniki e-learning pozwalającej na pełne wykorzystanie możliwości multimedialnych udostępnianego w Centrach sprzętu komputerowego. Dzięki zastosowaniu technik nauczania zdalnego, każdy uczący się może indywidualnie kształtować swój plan nauki, w zależności od potrzeb i możliwości. Wykorzystanie szerokiego potencjału dydaktycznego, jaki niesie ze sobą e-learning, tj. przede wszystkim niewerbalna prezentacje materiału, zastosowanie multimediów i interakcji, czyni naukę efektywniejsza i przyjemniejsza niezależnie od wieku czy posiadanych umiejętności.

Wykaz kursów edukacyjnych oferowanych w Centrum:

 1. Język polski
 2. Matematyka
 3. Historia
 4. Chemia
 5. Fizyka
 6. Geografia
 7. Biologia
 8. Język obcy I 
 9. Język obcy II
 10. Opiekun osób starszych
 11. Podstawy technik komputerowych
 12. Użytkowanie komputerów
 13. Przetwarzanie tekstów
 14. Arkusze kalkulacyjne
 15. Bazy danych
 16. Grafika menadżerska i prezentacyjna
 17. Usługi w sieciach informatycznych
 18. Opiekunka dziecięca domowa
 19. Administracja systemami komputerowymi
 20. Agent ubezpieczeniowy
 21. Asystent bankowości
 22. Broker ubezpieczeniowy
 23. Grafik komputerowy
 24. Handlowiec
 25. Księgowość
 26. Organizator agrobiznesu
 27. Pracownik administracyjny
 28. BHP
 29. Zarządzanie kadrami
 30. Ocena pracownika
 31. Planowanie potrzeb
 32. System motywacyjny
 33. Rekrutacja
 34. Ścieżki kariery
 35. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 36. Ochrona danych osobowych
 37. Prawo zamówień publicznych
 38. Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning
 39. Przedstawiciel handlowy
 40. Sprzedawca
 41. Telemarketer
 42. Zarządzanie projektami
 43. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
 44. Zawody przyszłości – nowe formy zatrudnienia
 45. Jak zdobyć i utrzymać pracę
 46. Kariera – decyduję, planuję, działam
 47. Zostań e-pr@cownikiem
 48. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja
 49. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu
 50. A może samozatrudnienie?
Gmina Rutki

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach - galeria

 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
 
BIP
ESP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Gminny Portal Mapowy
Baza aktów własnych
Komunikaty i ostrzeżenia
Baza firm
Zamówienia publiczne
Fotogaleria
Dziennik ustaw
Monitor polski
e-Deklaracje
Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczny i Aktywny Senior
KRUS
RPOWP
Brama na podlasie
Mam prawnika
Kącik Przedsiębiorcy
Loteria paragonowa
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
NIP: 7231629730, Regon: 450670284
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI