Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0225086
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Podstawa prawna działania

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach działa na podstawie:

1) uchwały Nr 44/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Rutkach z dnia 29 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

2) uchwały Nr 187/XXXV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 31 października 2014r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

3) zarządzenia Nr 3/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn.zm.),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 114 z  późn. zm.),

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz. 966 z póżn.zm.),

9) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz. 1286 z późn.zm.),

10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn.zm.),

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390),

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r., poz. 124 z późn.zm.),

13) ustawy z dnia 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015r., poz. 121 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.),

15) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 221 z późn. zm.),

16) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016r. poz. 169 z późn. zm.),

17) innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach jest samorządową jednostką organizacyjną gminy Rutki do realizacji zadań pomocy społecznej. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Rutki. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Rutki.

 

Gmina Rutki
BIP
ESP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Gminny Portal Mapowy
Baza aktów własnych
Komunikaty i ostrzeżenia
Baza firm
Zamówienia publiczne
Fotogaleria
Dziennik ustaw
Monitor polski
e-Deklaracje
Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczny i Aktywny Senior
KRUS
RPOWP
Brama na podlasie
Mam prawnika
Kącik Przedsiębiorcy
Loteria paragonowa
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
NIP: 7231629730, Regon: 450670284
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI