Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0225086
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Gminna ewidencja zabytków

 

Nr karty ewidencji zabytków: 1

Dom zbudowany na początku XX wieku. Budynek drewniany, posadowiony podwaliną na wysokim kamienno-betonowym fundamencie. Ściany konstrukcji sumikowo-łątkowej węgłowane na jaskółczy ogon. Ściany wzdłużne trójosiowe z drzwiami w centrum. Od frontu oba okna zabite deskami w układzie pionowym. Ściany boczne dwuosiowe, w jednej ścianie jeden otwór okienny zabity deskami. Szczyty oszalowane deskami w narożach i szczyciku w układzie pionowym w części centralnej poziomo. Budynek z dachem dwuspadowym kryty czerwoną blacha trapezową.

Nr karty ewidencji zabytków: 2

Dom zbudowany na początku XX wieku. Budynek drewniany, posadowiony podwaliną na kamiennym fundamencie na zaprawie. Ściany oszalowane do linii okien pionowo powyżej poziomo. Otwory okienne w drewnianych opaskach nad nimi niewielki szalunek w układzie pionowym imitujący łuk wspierający. Narożniki oszalowane ozdobnie. Szczyty oszalowane deskami w układzie pionowym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym.

Nr karty ewidencji zabytków: 3

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany posadowiony podwaliną na kamiennym fundamencie na zaprawie. Ściany częściowo obite papą i oszalowane deskami do linii okien pionowo powyżej poziomo. Otwory okienne i drzwiowe w drewnianych opaskach. Szczyty oszalowane deskami częściowo w układzie pionowym a w szczyciku na jodełkę. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem płaskim kładzionym w łuskę. Do ściany wzdłużnej od podwórka dostawiona murowana dobudówka z dachem jednopołaciowym.

Nr karty ewidencji zabytków: 4

Stodoła zbudowana w 1926 roku. Budynek drewniany konstrukcji szkieletowej. Oszalowany deskami w układzie pionowym. Od frontu dwie pary wrót oraz dostawiona wiata. Do ściany bocznej dostawiona dobudówka konstrukcji szkieletowej obita deskami pionowo. W ścianie tylnej na całej długości dostawiony szereg dobudówek konstrukcji szkieletowej oszalowanych deskami w układzie pionowym i poziomym. Budynek główny z dachem dwuspadowym. Dobudówka w ścianie bocznej z dachem jednopołaciowym a w elewacji tylnej przykryte załamaną i przedłużoną połacią dachu. Wszystkie dachy z eternitu falistego.

Nr karty ewidencji zabytków: 5

Dom zbudowany na początku XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie na zaprawie, częściowo podpiwniczony. Ściany konstrukcji sumikowo-łątkowej oszalowane niejednorodnymi deskami w układzie pionowym. Narożniki oszalowane. Szczyty oszalowane w układzie pionowym. Do ściany wzdłużnej tylnej dostawiona dobudówka konstrukcji szkieletowej obita deskami w układzie pionowym. Budynek główny z dachem dwuspadowym kryty dachówką zakładkową. Dobudówka przykryta przedłużoną połacią dachu budynku głównego.

Nr karty ewidencji zabytków: 6

Dom zbudowany pod koniec XIX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie z brakami uzupełnionymi cegłami. Ściany konstrukcji sumikowo-łątkowej. Otwory okienne i drzwiowe w drewnianych opaskach. Część okien z nadokiennikami. Narożniki oszalowane. Jeden półszczyt oszalowany deskami w układzie pionowy, drugi częściowo zasłonięty słomą. Budynek z dachem naczółkowym kryty słomą wzmacnianą w kalenicy koźlikami.

Nr karty ewidencji zabytków: 7

Młyn zbudowany w 1963 roku. Budynek drewniany. Posadowiony na betonowym fundamencie. Ściany konstrukcji szkieletowej oszalowane deskami w układzie pionowym. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Szczyty oszalowane deskami w układzie pionowym.

Nr karty ewidencji zabytków: 8

Obiekt zbudowany przed II wojną światową. Budynek z kamienia polnego na zaprawie. Oboknia, odrzwia i gzymsy wieńczące wykonane z cegły. Otwory zamknięte łukami odcinkowymi. W ścianie frontowej wmurowany kamień młyński.

Nr karty ewidencji zabytków: 9

Budynek zbudowany około 1920 roku. Budynek drewniany. Posadowiony na betonowym cokole niwelującym nierówności terenu. Ściany oszalowane deskami w układzie pionowym wzmacniane listowaniem. Dodatkowo wyznaczona przez poziome, cienkie listwy linia podokienna. Otwory okienne w drewnianych opaskach. Do ściany frontowej dostawiony drewniany ganek. Szczyty oszalowane deskami w układzie pionowym. Budynek główny i ganek z dachami dwuspadowymi krytymi eternitem falistym. We frontowej połaci dachu lukarna z daszkiem dwuspadowym z eternitu.

Nr karty ewidencji zabytków: 10

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie, zwieńczony rzędem cegieł, na którym posadowiona podwalina. Ściany konstrukcji sumikowo-łątkowej, uszczelnione częściowo pianką izolacyjną. Otwory okienne w drewnianych opaskach z nad i podokiennikami oraz z okiennicami. Drzwi w drewnianej opasce. Narożniki oszalowane ozdobnie. Szczyty oszalowane pionowo a w szczyciku na jodełkę z nabijaną drewnianą aplikacją. Jeden szczyt zwieńczony pazdurem. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem płaskim kładzionym w łuskę.

Nr karty ewidencji zabytków: 11

Dom zbudowany około 1913 roku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie. Ściany konstrukcji zrębowej węgłowane na jaskółczy ogon. Otwory okienne w drewnianych opaskach z okiennicami. Część ich zabita deskami lub zamknięta okiennicami. Drzwi wejściowe poprzedzone półotwartym gankiem. Szczyty oszalowane deskami jeden pionowo, drugi pionowo a w szczyciku na jodełkę. Do jednej ściany szczytowej dostawiona drewniana dobudówka. Budynek główny i ganek z dachem dwuspadowym krytym blachą ocynkowaną. Dobudówka z dachem jednopołaciowym.

Nr karty ewidencji zabytków: 12

Mogiła mieszkańców wsi Rutki, Dębniki i Ożary zamordowanych 10.09.1939 r. Usytuowana na sztucznym wzniesieniu wyłożonym polbrukiem. Mogiła w formie kamienia pękniętego na dwie części w pęknięciu metalowy krzyż. Na obu częściach kamienia tablice. W niewielkiej odległości od kamienia niski cokół z tablicą.

Nr karty ewidencji zabytków: 13

Mogiła wystawiona w 1988 roku. Upamiętniająca pięćdziesięciu poległych powstańców w walkach z wojskiem carskim. Otoczona łańcuchami na czterech kamiennych słupach. Do mogiły od ulicy prowadzą kamienne schody. Pomnik w formie kamiennego, zbliżonego do kwadratu cokołu, na którym tablica pamiątkowa. Powyżej wysoki kamień zwieńczony krzyżem, na którym wyryte data 1863, krzyż grecki ze skrzyżowany szablami i obwiedziony cierniami. Na nim także napis „MIŁOŚĆ OJCZYZNY/BYŁA ICH SIŁĄ/I ORĘŻEM” oraz „POLEGŁYM POWSTAŃCOM/RODACY/1863-1988”.

Nr karty ewidencji zabytków: 14

Budynek zbudowany w latach 30 XX wieku. Obiekt murowany, otynkowany. Posadowiony na fundamencie olicowanym płytkami kamiennymi imitującymi cegły. Ściana frontowa pięcioosiowa z ryzalitem mieszczącym drzwi na osi środkowej. Ryzalit ujęty pilastrami podtrzymującym trójkątny naczółek obwiedziony gzymsem uskokowym w połaci dachu. Wewnątrz niego skrzyżowana kotwica i siekiera. Otwór drzwiowy zamknięty łukiem odcinkowym. Otwory okienne prostokątne z podokiennikami. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe analogiczne oddzielne od lekko nadwieszonego półszczytu gzymsem, w którym dwa okna. Ściana wzdłużna tylna gładka, trójosiowa. Otwór drzwiowy na osi środkowej nad nim płaski daszek. Budynek z dachem naczółkowym kryty blachą trapezową. We frontowej połaci dachu cztery lukarny, a w tylnej trzy. Wszystkie oszalowane sidingiem. Lukarny z daszkami dwuspadowymi z blachy trapezowej.

Nr karty ewidencji zabytków: 15

Dom zbudowany na początku XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na wysokim betonowym fundamencie. Ściany konstrukcji wieńcowej węgłowane na jaskółczy ogon. Otwory okienne w drewniany opaskach. Część powiększona, szyby zastąpione dyktą. Widoczne ślady po zaszalowanych otworach okiennych. Szczyty oszalowane deskami w układzie pionowym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem płaskim kładzionym w łuskę.

Nr karty ewidencji zabytków: 16

Historyczny układ urbanistyczny miejscowości.

Nr karty ewidencji zabytków: 17

Kościół zbudowany około 1577 roku. W latach 1711-1724 gruntownie przebudowany, w latach 1818-1838 następuje rozebranie naw bocznych. Około 1863 roku dobudowano nawy oraz ujednolicono szczyty. W czasie II wojny światowej kościół mocno zniszczono, odbudowany po 1945 roku. W latach 1969-1970 przeprowadzony gruntowny remont. Obiekt murowany z cegły, otynkowany. Trójnawowy z wydzielonym transeptem i prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. W transepcie od południa kaplica po przeciwnej stronie przedsionek. W narożach pomiędzy transeptami i prezbiterium prostokątne zakrystie. Ściana frontowa flankowana przedłużeniami naw bocznych, w których drzwi wejściowe. W ścienia frontowej w centrum płycina, w której drzwi w tynkowanej opasce. Powyżej wyznaczona przez tynkowaną opaskę płycina zamknięta łukiem odcinkowym mieszcząc krzyże i daty 966-1966. Następnie trójkątny fronton obwiedziony gzymsem nad nim szczyt schodkowy zwieńczony krzyżem. Elewacje boczne dwukondygnacyjne. W ścianach transeptu i prezbiterium otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, pozostałe okna z łukiem prostym. Transept od północny i prezbiterium oszkarpowane trójskokowymi szkarpami. W transepcie od południa narożne przypory. Transept i prezbiterium zwieńczone trójkątnym szczytem, w którym w transepcie blendy zamknięte łukiem odcinkowym. Wszystkie ściany i szczyty zamknięte gzymsem wieńczącym. Kościół z dachami dwuspadowymi nad nawą główną, transeptem i prezbiterium, pozostałe jednospadowe. Wszystkie dachy kryte blachą ocynkowaną malowaną. Na skrzyżowaniu nawy i transeptu ośmioboczna sygnaturka z wysokim ostrosłupowym dachem.

Nr karty ewidencji zabytków: 18

Brama – dzwonnica zbudowana około 1863 roku. Murowana, otynkowana. Wsparta na czterech filarach, trójdzielna, dwukondygnacyjna. Wszystkie otwory zamknięte łukiem pełnym. W pierwszej kondygnacji trzy analogiczne otwory wejściowe. W drugiej kondygnacji również analogiczne otwory dzwonnicze. Dzwony zawieszone na oddzielnych konstrukcjach metalowych. Otwory te od frontu zamknięte metalową balustradą a od kościoła balkonem umożliwiającym poruszanie się po drugiej kondygnacji. Filary ozdobione dodatkowo prostokątnymi płycinami. Nad nimi niewiele nadwieszone prostokątne zwieńczenia. Wewnątrz nich od strony kościoła prostokątne płyciny o frontu w narożach prostokątne zamknięte łukiem pełnym w środku zamknięte trójkątnie. Zwięczenia zamknięte gzymsem oraz zębatym krenelażem.

Nr karty ewidencji zabytków: 19

Ogrodzenie zbudowane w 1885 roku. Na planie wydłużonego prostokąta z bramą główną od zachodu. Od wschodu zamknięte pięciobocznie. Furtki w każdej ze ścian (poza ścianą z bramą główną), flankowane przez kwadratowe słupki. Ogrodzenie zbudowane z granitu łamanego, wzmacnianego zaprawą zwieńczone granitowym i betonowym daszkiem skierowanym do wewnątrz poza murem przy bramie głównej.

Nr karty ewidencji zabytków: 20

Cmentarz założony na początku XX wieku. Ogrodzony kamiennym murem z bramami od wschodu. Groby starsze zlokalizowane na szczycie wzniesienia w pobliżu kaplicy, przemieszane z nowszymi. Groby starsze w formie metalowych krzyży na kamiennych cokołach. Najstarszy czytelny nagrobek (całkowicie kamienny) pochodzi z 1866 roku Ś.P. Franciszek Dąbrowski i Anna Dylewska. Nowsze z lastriko, granitu, marmuru lub krzyże spawane z rur. W centrum cmentarza murowana kaplica wystawiona w 1980 roku. Groby szczególne: Stanisław Śleszyński poseł zamordowany przez NKWD 1939 r., Władysław Leydo ppor., lek med. zamordowany w Katyniu, Raymund Czartoryski właściciel dóbr zm. 1873, pomnik żołnierzy poległych w 1831r., pomnik żołnierzy poległych w 1920 r., pomnik nieznanych żołnierzy powstania 1863 r. i AK z 1944.

Nr karty ewidencji zabytków: 21

Budynek zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Obiekt murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie, otynkowany. Ściana frontowa pięcioosiowa z drzwiami w drugiej i czwartej osi. Otwory okienne i drzwiowe w malowanych opaskach zamkniętych łukiem odcinkowym. Ściana szczytowa gładka z niewielkim otworem okiennym. W szczycie dwa prostokątne otwory. Ściana wzdłużna tylna czteroosiowa z drzwiami w trzeciej osi. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blachą ocynkowaną, malowaną.

Nr karty ewidencji zabytków: 22

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie. Ściany oszalowane deskami w układzie pionowym wzmacniane listowanie. Otwory okienne w drewnianych opaskach. Narożniki oszalowane ozdobnie. Szczyty oszalowane w narożach i częściowo w środku pionowo, pozostała część centrum i szczycik oszalowane poziomo. Do ściany wzdłużnej tylnej dostawiona drewniana dobudówka oszalowana deskami w układzie pionowym. Budynek główny z dachem dwuspadowym kryty ceramiczną dachówką zakładkową. Dobudówka z dachem jednopołaciowym z blachy ocynkowanej.

Nr karty ewidencji zabytków: 23

Dom zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny, murowany, otynkowany. Zbudowany na planie zbliżonym do litery V ze ściętym narożnikiem od ulicy. Posadowiony na obetonowanym fundamencie. Pierwsza kondygnacja z otworami okiennymi w tynkowanych niewielkich opaskach i z podokiennikami, zamknięte łukiem odcinkowym. W ściętym narożniku w pierwszej kondygnacji drzwi wejściowe w drugiej okno zamknięte łukiem płaskim. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym (poza ściętym narożnikiem). Otwory okienne w drugiej kondygnacji w analogicznych opaskach z podokiennikami, zamknięte łukiem płaskim. W ścianie szczytowej w drugiej kondygnacji okno i drzwi z prowadzącymi do nich schodami. Narożniki budynku poza ściętym narożnikiem ujęte lizenami. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Szczyt trójkątny obwiedziony gzymsem zwieńczony niewielkim pazdurem. Skrzydła domu z dachami dwuspadowymi krytymi blachą trapezową i blachodachówką. Połać nad ściętym narożnikiem załamana.

Nr karty ewidencji zabytków: 24

Dom zbudowany w latach 20 XIX wieku. Budynek dwukondygnacyjny, murowany, otynkowany ustawiony szczytem do ulicy. Posadowiony na obetonowanym fundamencie niwelującym spadek terenu. Ściana frontowa trójosiowa w pierwszej kondygnacji ujęta lizenami. Drzwi na osi środkowej. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Druga kondygnacja analogiczna, brak lizen. Pierwotnie na osi środkowej był balkon obecnie pozostały jedynie wsporniki. Szczyt zwieńczony płaskim gzymsem. Ściana wzdłużna w pierwszej kondygnacji trójosiowa z drzwiami w pierwszej osi. Druga kondygnacja czteroosiowa z jednym mniejszym oknem od pozostałych. Druga ściana wzdłużna ślepa. Obie te ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty ceramiczną dachówką zakładkową.

Nr karty ewidencji zabytków: 25

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie, niwelujący spadek terenu. Ściany oszalowane do linii okien papą i deskami w układzie pionowym. Powyżej deskami w układzie poziomym. Narożniki oszalowane. Ściana frontowa dziewięcioosiowa z dostępnymi drzwiami na trzeciej, piątej i dziewiątej osi. Otwory okienne w drewnianych opaskach. Ściana szczytowa i szczyt od wschodu murowana, druga drewniana. Szczyt oszalowany deskami w narożach poziomo w części centralnej pionowo a w szczyciku na jodełkę. Budynek z dachem dwuspadowym kryty częściowo blachą ocynkowaną, eternitem płaskim kładzionym w łuskę i eternitem falistym.

Nr karty ewidencji zabytków: 26

Dom zbudowany w 1926 roku. Murowany z cegły. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie. Ściana frontowa pięcioosiowa z drzwiami na osi środkowej. Trzy środkowe osie ujęte lizenami wewnątrz tynkowanymi. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte łukiem odcinkowym nad nimi ozdobny, kostkowy nadokiennik. Narożniki ujęte lizenami. Ściana zwieńczona gzymsem kostkowym. Ściany szczytowe z zamurowanymi otworami okiennymi z pozostawionymi nadokiennikami. Ściany zwieńczone analogicznym gzymsem jak od frontu. Szczyty analogiczne z dwoma wgłębnymi oknami zamkniętymi łukiem odcinkowym. Otwory z nad i podokiennikami. W trzech kątach szczytu niewielkie otwory. Szczyt obwiedziony gzymsem. Okna częściowo zamurowane. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym. We frontowej połaci dachu trójosiowa lukarna. Osie podzielone lizenami. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym zabite od wewnątrz. Okna z podokiennikami. Lukarna zwieńczona trójkątnym naczółkiem obwiedzionym gzymsem. Wewnątrz niej płycina w której data 1928 R a pod spodem A 8. Powyżej kwadratowy otwór. Lukarna z dachem dwuspadowym z eternitu falistego.

Nr karty ewidencji zabytków: 27

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany, obity sidingiem w układzie poziomym. Okna plastikowe. Ściana frontowa trójosiowa. W jednej ścianie szczytowej okno. Druga ściana i szczyt ślepe. Szczyty oszalowane sidingiem w układzie poziomym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blachą ocynkowaną.

Nr karty ewidencji zabytków: 28

Budynek zbudowany na początku XX wieku. Obiekt dwukondygnacyjny, murowany, otynkowany. Posadowiony na niskim kamienno-ceglanym fundamencie. Ściana frontowa ujęta lizenami. W pierwszej kondygnacji dwuosiowa z drzwiami w pierwszej osi. Okno w formie dużej witryny sklepowej. Druga kondygnacja czteroosiowa z drzwiami i balkonem w trzeciej osi. Ściana zwieńczona gzymsem kostkowym, tynkowanym. Do dostępnej ściany szczytowej dostawione murowane schody prowadzące do drzwi w drugiej kondygnacji. Wejście przysłonięte jednopołaciowym dachem. W szczycie okno. Budynek z dachem dwuspadowym z eternitu falistego.

Nr karty ewidencji zabytków: 29

Budynek zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Obiekt dwukondygnacyjny, murowany, otynkowany. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie. Narożniki ujęte lizenami. Kondygnacje rozdzielone płaskim gzymsem kordonowym. Pomiędzy osią czwartą a piątą lizena. Obie kondygnacje siedmioosiowe. W pierwszej, drugiej, trzeciej i szóstej osi drzwi. Okna z podokiennikami, zakratowane od wewnątrz. Druga kondygnacja z samymi oknami z podokiennikami. Dostępna ściana szczytowa ujęta w narożach lizenami. Podzielona gzymsem kordonowym. W ścianie drzwi w pierwszej kondygnacji i okno w połowie obu kondygnacji. Szczyt z oknem. Ściana wzdłużna tylna sześcioosiowa z oknami z podokiennikami w obu kondygnacjach. Narożniki ujęte lizenami a kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Oś trzecia od czwartej oddzielona lizeną. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blachą ocynkowaną, malowaną.

Nr karty ewidencji zabytków: 30

Budynek zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Obiekt dwukondygnacyjny, murowany, otynkowany. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie. Narożniki ujęte lizenami. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Ściana frontowa w pierwszej kondygnacji dziewięcioosiowa z drzwiami w pierwsze i piątej osi. Otwory od pierwszej do piątej osi ujęte pełnymi lub częściowymi tynkowanymi opaskami. Pozostałe otwory gładkie. Druga kondygnacja siedmioosiowa z oknami w tynkowanych pełnych, opaskach. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściana szczytowa z podziałami poziomymi analogicznymi jak od frontu. Obie kondygnacje trójosiowe. Szczyt obwiedziony gzymsem, wewnątrz okno. Do ściany wzdłużnej od podwórza dostawiona murowana, dwukondygnacyjna dobudówka. Do niej dostawiona niższa jednokondygnacyjna. Budynek główny z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną i blachą ocynkowaną. Obie dobudówki z dachami jednopołaciowymi.

Nr karty ewidencji zabytków: 31

Dom zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie na zaprawie. Obiekt ustawiony szczytem do ulicy. Ściany oszalowane częściowo deskami w układzie pionowym. Ściana frontowa czteroosiowa z drzwiami w drugiej i czwartej osi. Narożniki oszalowane. Okna w drewnianych opaskach. Szczyt oszalowany w części dolnej i szczyciku w układzie pionowym ozdobnie zakończonymi deskami. Boki oszalowane skośnie a część centralna poziomo. Dostępna ściana z jednym oknem, częściowo szalowana deskami w układzie pionowym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty płaską dachówką zakładkową.

Nr karty ewidencji zabytków: 32

Budynek zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Obiekt murowany, otynkowany. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie na zaprawie, niwelującym spadek terenu. Ściana frontowa dwukondygnacyjna. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Narożniki ujęte lizenami. Pierwsza kondygnacja sześcioosiowa z drzwiami w pierwszej i piątej osi. Wszystkie otwory z nadokiennikami. Druga kondygnacja czteroosiowa, gładka. Ściany szczytowe i szczyty analogiczne. W pierwszej i drugiej kondygnacji okno. Budynek z dachem dwuspadowym o nierównych połaciach kryty eternitem falistym.

Nr karty ewidencji zabytków: 33

Dom zbudowany w 1920 roku. Budynek murowany, obity sidingiem. Fundament obłożony płytkami elewacyjnymi. Podpiwniczony. Otwory okienne powiększone, okna plastikowe. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym malowanym na czerwono.

Nr karty ewidencji zabytków: 34

Dom zbudowany na początku XX wieku. Budynek murowany, otynkowany. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie. Ściana frontowa trójosiowa drzwiami na osi środkowej nad nimi jednospadowy daszek. Otwory okienne z podokiennikami. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Jedne ściana szczytowa ślepa druga z jednym oknem. Ściany od szczytu oddzielone płaskim gzymsem. Szczyty trójkątne zakończone schodkowo. W obu szczytach po jednym oknie. Ściana wzdłużna tylna dwuosiowa z oknami, z podokiennikami. Otwory zabite dyktą. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym.

Nr karty ewidencji zabytków: 35

Dom zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na nowym fundamencie z pustaków. Ściany oszalowane deskami w układzie pionowym. Narożniki oszalowane. Ściana frontowa dwuosiowa. Dostępna ściana szczytowa jednoosiowa oraz widoczny zabity jeden otwór okienny. Do drugiej ściany szczytowej dobudowywana jest murowana przybudówka. Szczyty oddzielony od ściany deską z ozdobami snycerskimi. Oszalowane w narożach skośnie w części centralnej pionowo a w szczyciku na jodełkę. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blachodachówką.

Nr karty ewidencji zabytków: 36

Młyn zbudowany w 1956 roku. Budynek murowany w pustaków. Obiekt trójkondygnacyjny, podpiwniczony. Bryła wbudowana w zespół obiektów gospodarczych. Ściany z pustaków z ozdobnym lice. Ściana północna czteroosiowa z daszkiem nad drzwiami i niewielka rampą. Elewacja południowa ślepa. Ściana wschodnia i zachodnia jednoosiowe. Ściany zamknięte niewielkim gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem jednopołaciowym. W połaci dachu nadbudowa z dachem jednopołaciowym z blachy ocynkowanej.

Nr karty ewidencji zabytków: 37

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie. Ściany oszalowane do linii okien pionowo powyżej poziomo. Ściana frontowa trójosiowa z drzwiami w ostatniej osi. Pod dachem ozdobna belka z dekoracjami snycerskimi. Wszystkie otwory okienne w drewnianych opaskach. Narożniki oszalowane ozdobnie. W jednej ścianie szczytowej okno w drugiej dwa. Szczyty oszalowane w narożnikach i szczyciki pionowo, w centrum poziomo. Wewnątrz po jednym oknie. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blachą ocynkowaną. Wiatrownice zakończone ozdobnie.

Nr karty ewidencji zabytków: 38

Dom zbudowany w 1910 roku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie. Ściany konstrukcji zrębowej. Narożniki oszalowane ozdobnie. Otwory okienne w drewnianych opaskach częściowo z podokiennikami. Szczyty oszalowane deskami w dolnej partii pionowo ozdobnie zakończonymi deskami. W narożnikach skośnie, w centrum poziomo a w szczyciku na jodełkę. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem płaskim kładzionym w łuskę.

Nr karty ewidencji zabytków: 39

Spichlerz zbudowany w 1910 roku. Budynek drewniany. Ściany konstrukcji zrębowej węgłowane na jaskółczy ogon, oszalowane częściowo deskami w układzie pionowym. Otwory okienne w drewnianych opaskach, brak stolarki okiennej. Szczyty oszalowane deskami w układzie pionowym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym.

Nr karty ewidencji zabytków: 40

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na bardzo wysokim fundamencie, obłożonym płytkami elewacyjnymi. Ściany obite sidingiem w układzie poziomym. Okna plastikowe. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blachodachówką.

Nr karty ewidencji zabytków: 41

Dom zbudowany pod koniec XIX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie na zaprawie, otynkowany. Ściany konstrukcji zrębowej. Narożniki oszalowane ozdobnie. Otwory okienne w drewnianych opaskach częściowo z podokiennikami, zasłonięte okiennicami lub zabite deskami. Otwór drzwiowy zabity deskami. Nad nie zabitymi drzwiami daszek. W podokapie w ścianach wzdłużnych ozdobna deska ze zdobieniami snycerskimi. Jedna ściana szczytowa obita papą. Szczyty oszalowane jeden w narożnikach skośnie w centrum poziomo, w szczyciku wielokierunkowo. Drugi w narożnikach i półszczycie pionowo w centrum poziomo. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blachą ocynkowaną. Daszek nad drzwiami dwuspadowy.

Nr karty ewidencji zabytków: 42

Dom zbudowany w 1898 roku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie. Ściany konstrukcji zrębowej, częściowo otynkowane. Narożniki oszalowane. Otwory okienne i drzwiowe w drewnianych opaskach. Szczyt oszalowany deskami w układzie pionowym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym.

Nr karty ewidencji zabytków: 43

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie. Ściany oszalowane dyktą wzmacnianą listowanie. Narożniki oszalowane ozdobnie. Otwory okienne i drzwiowe w drewnianych opaskach. Szczyty oszalowane deskami w narożach skośnie centrum poziomo a w szczyciku na jodełkę. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym.

Nr karty ewidencji zabytków: 44

Dom zbudowany na początku XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie, częściowo otynkowany. Ściany konstrukcji sumikowo-łątkowej. Narożniki oszalowane ozdobnie. Otwory okienne w drewnianych opaskach z podokiennikami. Szczyty oszalowane w narożnikach skośnie, w centrum poziomo a w szczyciku na jodełkę. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym.

Nr karty ewidencji zabytków: 45

Dom zbudowany w latach 20 XX wieku. Budynek drewniany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie. Budynek ustawiony szczytem do drogi, do niego dobudowany aneks mieszkalny. Budynek główny oszalowany deskami w układzie pionowy oraz częściowo obity papą. Otwory okienne w drewnianych opaskach. Narożniki oszalowane. Szczyty oszalowane w dolnej i górnej części pionowo, w narożnikach skośnie a w części centralnej poziomo. Aneks oszalowany deskami w układzie pionowym. Szczyt oszalowany analogicznie. Budynek główny z dachem dwuspadowym kryty blachą ocynkowaną z ozdobnie wyciętymi wiatrownicami i okapem. Aneks z dachem dwuspadowym z eternitu falistego.

Nr karty ewidencji zabytków: 46

Młyn zbudowany około 1948 roku. Budynek dwukondygnacyjny, murowany z pustaków. Posadowiony na murowanym fundamencie z pustaków. Ściana frontowa trójosiowa z drzwiami w pierwszej kondygnacji na osi środkowej. Ściana szczytowa ślepa w szczycie okno. Ściana wzdłużna tylna ślepa, otynkowana. Do ścian od południa i zachodu dostawione jednokondygnacyjne dobudówki. Budynek z dachem dwuspadowym kryty eternitem falistym. Dobudówki z dachami jednopołaciowymi.

Gmina Rutki
BIP
ESP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Gminny Portal Mapowy
Baza aktów własnych
Komunikaty i ostrzeżenia
Baza firm
Zamówienia publiczne
Fotogaleria
Dziennik ustaw
Monitor polski
e-Deklaracje
Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczny i Aktywny Senior
KRUS
RPOWP
Brama na podlasie
Mam prawnika
Kącik Przedsiębiorcy
Loteria paragonowa
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
NIP: 7231629730, Regon: 450670284
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI