Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0225084
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Inwestycje

 

Inwestycje w latach 2006-2010

Drogi:

Asfaltowanie dróg i ulic

w metrach
Kossaki Nadbielne1390
Dębniki1064
Rutki-Kossaki ulice: Kwiatowa, Sadowa, Ogrodowa, Przemysłowa803
Olszewo-Przyborowo280
Kałęczyn-Walochy941
Rutki-Kossaki ul. Obwodowa1486
Zambrzyce-Króle - Dobrochy1500

Wybrany - Pruszki Wielkie

908
Ożarki-Olszanka - Ożary Wielkie1530

Górskie Ponikły-Stok

455

Kalinówka-Bystry

300
Szlasy-Lipno1136
Szlasy-Mieszki125

Rutki-Kossaki ulice: Lipowa, Cmentarna, Raginisa

870
Dębniki - Olszewo-Przyborowo1265
Kalinowka-Wielobory525

Rutki-Kossaki ulice: Krótka, Młynarska, Polowa

427

Szlasy-Mieszki

340
Ożarki-Olszanka1022
Mężenin500
Kalinówka-Bystry370
Rutki Tartak-Nowy190
Modzele-Górki470

Kołomyjka - Kołomyja

955

Pruszki Wielkie - Gronostaje-Puszcza

920
Mieczki217
Kalinówka-Basie155
Ożary Wielkie175
Zambrzyce-Kapusty210

Kossaki-Falki - Kałęczyn-Walochy

1872
Kossaki-Falki165
Razem:22,6 km

Inne inwestycje:

 • Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach.
 • Docieplenie budynku Urzędu Gminy.
 • Budowa przyłącza centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Gminy i Domu Kultury w Rutkach.
 • Dokończenie budowy budynku mieszkalnego z 8 lokalami mieszkalnymi przy ulicy 11 Listopada.
 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kossaki-Ostatki, Pęsy-Lipno, Nowe Zambrzyce i Jaworkach.
 • Zakup samochodu Fiat Scudo na potrzeby transportowe gminy.
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mężeninie.
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Grądach-Woniecko.
 • Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Mężeninie.
 • Docieplenie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach.

Inwestycje w kulturę i oświatę pozaszkolną:

 • Otwarcie i doposażenie Domu Kultury w Rutkach.
 • Otwarcie i wyposażenie Centrum Kształcenia na Odległość.
 • Remont i adaptacja budynku po byłym ośrodku zdrowia z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury oraz budowa parkingu o powierzchni 1250 m2.

Program Integracji Społecznej - realizowane projekty ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich:

 • Stworzenie Ośodka Wsparcia dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym z terenu Gminy Rutki.
 • Wypoczynek dzieci i młodzież „Wakacje z Panem Bogiem”.
 • Zorganizowanie obozu sportowego.
 • Stworzenie „szkółki piłkarskiej”.
 • Historia, kultura i przyroda Podlasia.
 • Warsztaty zajęciowe dla rodzin z terenu Gminy Rutki.
 • Realizacja usług psychologiczno-pedagogicznych.
 • Zorganizowanie imprezy rodzinno – integracyjnej Dzień Rodziny w ramach Dni Rutek 2008 rok.
 • Zorganizowanie imprezy rodzinno – integracyjnej Dzień Rodziny w ramach Dni Rutek 2009 rok.
 • Zorganizowanie warsztatów zajęciowych dla rodzin z terenu Gminy Rutki.
 • Zorganizowanie warsztatów muzycznych dla rodzin z terenu Gminy Rutki.
 • Zajęcia i imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Rutki pod nazwą „zawsze Razem”.
 • Prowadzenie scholi dla dzieci i młodzieży z Gminy Rutki.
 • „Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji społeczności lokalnej Gminy Rutki”.

Inwestycje w szkołach:

 • Utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum.
 • Wymiana okien i drzwi w budynkach szkolnych w Rutkach i Grądach-Woniecko.
 • Wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach.
 • Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko.
 • Nagłośnienie sali gimnastycznej w Rutkach.
 • Instalacja monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych w Rutkach.
 • Utworzenie i wyposażnie pracowni „Gminne Centrum Bezpieczeńtwa Ruchu Drogowego”. 
 • Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach.

Środki pozyskane przez Gminę Rutki w latach 2007-2010

Nazwa inwestycji

Źródła pozyskania środków

Kwota dofinansowania w zł
Przebudowa ulicy Obwodowej w RutkachEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego1.299.803
Budowa boiska wielofunkcyjnego w RutkachMinisterstwo Sportu i Turystyki200.000

Instalacja monitoringu wizyjnego w SP i Gimnazjum w Rutkach

Program Rządowy „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”14.353

Wymiana okien w SP w Grądach-Woniecko

Ministerstwo Edukacji Narodowej

20.593
Pracownie komputerowe w SP i Gimnazjum w RutkachEuropejski Fundusz Społeczny81.221

Remont budynku z przeznaczeniem pod Dom Kultury z parkingiem

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich

369.110

Utworzenie i wyposażenie Centrum Kształcenia na Odległość

Europejski Fundusz Społeczny

80.000

Docieplenie budynków szkolnych w Rutkach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego317.759

Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Rutkach

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski

110.000

Remont kanalizacji sanitarnej w Grądach-Woniecko

Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

140.000

Asfaltowanie drogi gminnejNarodowy program przebudowy dróg lo-kalnych 2008-2011105.387

Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

21.775

Program Integracji Społecznej

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

336.508

Realizacja programu „Nadzieja na lepsze jutro”

Europejski Fundusz Społeczny252.253

Pilotażowy program „Uczeń na wsi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych74.545
Razem:

3.423.307

Gmina Rutki
BIP
ESP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Gminny Portal Mapowy
Baza aktów własnych
Komunikaty i ostrzeżenia
Baza firm
Zamówienia publiczne
Fotogaleria
Dziennik ustaw
Monitor polski
e-Deklaracje
Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczny i Aktywny Senior
KRUS
RPOWP
Brama na podlasie
Mam prawnika
Kącik Przedsiębiorcy
Loteria paragonowa
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
NIP: 7231629730, Regon: 450670284
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI