Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0225086
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Aktualności
 
2017-08-11
OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

Zambrów, dnia 08.08.2017r.

AB.6740.2.6.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora –Zarządu Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów – z dnia 10.07.2017r. (uzupełnionego w dniu 02.08.2017r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2007B Rutki – Mężenin – Szlasy Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare w lokalizacji 2+639 ÷ 6+489 na działkach o numerach ewidencyjnych:

  • 368/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Mężenin, w jednostce ewidencyjnej Rutki,
  • 400, 401/1, 61/2(61/3, 61/4), 1/1(1/3, 1/4), 1/2(1/5, 1/6), 404(404/1, 404/2), 2/1(2/13, 2/14), 2/5(2/15, 2/16), 2/9(2/23, 2/24), 2/6(2/17, 2/18), 2/10(2/25, 2/26), 2/7(2/19, 2/20), 2/11(2/27, 2/28), 2/8(2/21, 2/22), 2/12(2/29, 2/30), 3/2(3/4, 3/5), 3/3(3/6, 3/7), 4/2(4/3, 4/4), 50(50/1, 50/2), 408(408/1, 408/2), 37(37/1, 37/2), 56(56/1, 56/2), 38/1(38/3, 38/4), 57(57/1, 57/2), 39/1(39/4, 39/5), 39/2(39/6, 39/7), 39/3(39/8, 39/9), 40/2(40/3, 40/4), 58(58/1, 58/2), 41/1(41/3, 41/4), 41/2(41/5, 41/6), 42(42/1, 42/2), 59(59/1, 59/2), 60(60/1, 60/2), położonych w obrębie ewidencyjnym Duchny Wieluny, w jednostce ewidencyjnej Rutki,
  • 125/3, 136, 125/2, 123/6, 127/4, 21/5(21/21, 21/22), 21/15(21/23, 21/24), 21/2(21/17, 21/18), 21/16(21/25, 21/26),21/7(21/27, 21/28), 21/14(21/19, 21/20), 21/8(21/29, 21/30), 22/3(22/9, 22/10), 22/4(22/5, 22/6), 22/1(22/7, 22/8), 22/2(22/11, 22/12), 23/1(23/3, 23/4), 23/2(23/5, 23/6), 24/4(24/9, 24/10), 24/6(24/7, 24/8), położonych w obrębie ewidencyjnym Śliwowo Łopienite, w jednostce ewidencyjnej Rutki,
  • 153/2, 154, 153/1, 136/4, 152, 146/3, 29/7(29/8, 29/9), 51/13(51/14, 51/15), położonych w obrębie ewidencyjnym Szlasy Łopienite, w jednostce ewidencyjnej Rutki,

 

(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po podziale, pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).

Informuję, iż w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i załączonymi do niego materiałami oraz składać ewentualne uwagi w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 123, w dniach pracy urzędu w godzinach 730 –1530.

Z up. Starosty mgr inż. arch. Michał Bernatowicz Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

BIP
ESP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Gminny Portal Mapowy
Baza aktów własnych
Komunikaty i ostrzeżenia
Baza firm
Zamówienia publiczne
Fotogaleria
Dziennik ustaw
Monitor polski
e-Deklaracje
Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczny i Aktywny Senior
KRUS
RPOWP
Brama na podlasie
Mam prawnika
Kącik Przedsiębiorcy
Loteria paragonowa
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
NIP: 7231629730, Regon: 450670284
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI