Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0220948
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Aktualności
 
2017-07-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych)

Rutki-Kossaki 14.07.2017 r.

Wójt Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 RUTKI-KOSSAKI

 

RG.6733.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie:

- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250),

- art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 12.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego występuje INSTEL-PROJEKT Piekut Jerzy, ul. Polna 43, 18-100 Łapy, w sprawie, wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

- budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych.

Teren objęty wnioskiem w obrębie n/w miejscowości:

-  Modzele Górki – działki nr: 244, 44, 46, 49, gmina Rutki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 RUTKI-KOSSAKI – pokój nr.205.

Z-ca Wójta Andrzej Krajewski

BIP
ESP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Gminny Portal Mapowy
Baza aktów własnych
Komunikaty i ostrzeżenia
Baza firm
Zamówienia publiczne
Fotogaleria
Dziennik ustaw
Monitor polski
e-Deklaracje
Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczny i Aktywny Senior
KRUS
RPOWP
Brama na podlasie
Mam prawnika
Kącik Przedsiębiorcy
Loteria paragonowa
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
NIP: 7231629730, Regon: 450670284
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI