Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rutki nr 9/2019 z dnia 6 września 2019 r.

Wójt Gminy Rutki podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204, 2348 z 2019 r, poz. 270, 492, 801) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rutki przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

 1. Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę nr 686/11 o powierzchni 0,0197 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki przy ul. Obwodowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr LM 1Z/00010171/3.
  Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako Br-RIVa.
  Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  Cena nieruchomości 8 658,00 zł brutto.
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działki nr 685/1 o pow. 0,0025 i nr 686/5 o pow. 0,0123 ha, łączna powierzchnia 0,0148 ha, niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki przy ul. Obwodowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr LM 1Z/00010171/3
  Działka nr 685/1 oznaczona w rejestrze gruntów RIVb, działka nr 686/5 oznaczona w rejestrze gruntów Br-RIVa.
  Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej, dla właściciela sąsiedniej nieruchomości, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  Cena nieruchomości: 6000,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w ciągu 6 tygodni od podania do publicznej wiadomości wykazu, to jest do 30.10.2019 r. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski na adres: Urząd Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, pokój nr 205, tel. 86 276 31 70

 

Wójt Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski

 

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *